Uprzejmie informujemy, iż w związku z pracami technicznymi  związany  z przywróceniem zasilania gwarantowanego w  Izbie Celnej w Krakowie, od dnia 18.08.2015r. godz. 21:00 do 19.08.2015r. godz. 01:00, nastąpi przerwa w dostępie do systemów  CELINA/ECS/ICS. 
Informacja o ewentualnej przerwie oraz o dokładnym terminie uruchomienia systemów, będzie dostępna na stronach internetowych: http://www.e-clo.pl .
W przypadku utrudnień dopuszcza się stosowanie procedury awaryjnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komisja Europejska poinformowała, że w dniu 20.08.2015 r. wykonywane będą prace związane z aktualizacją oprogramowania serwera komunikacyjnego EuroBramki.
W związku z tym w dniu 20.08.2015r. w godzinach od 19:00 do 22:00 komunikaty z systemów operacyjnych Polskiej Służby Celnej: ECS, ICS i NCTS nie będą odbierane i wysyłane do systemów administracji celnych Unii Europejskiej.
W NCTS dodatkowo oznacza to, że nastąpi przerwa w elektronicznej obsłudze zabezpieczeń.
Prosimy o uwzględnienie przedmiotowej przerwy komunikacyjnej przy planowanej obsłudze przesyłek.  
W przypadku konieczności obsługi operacji tranzytowych i eksportowych w czasie planowanej przerwy proszę o zastosowanie procedur awaryjnych opisanych w stosownych Instrukcjach dot. systemów NCTS i ECS.

 

Uprzejmie informujemy, że awaria zasilania systemu CELINA/ECS/ICS została usunięta. Jednocześnie informujemy, że w najbliższych godzinach mogą występować opóźnienia w obsłudze dokumentów i odsyłaniu komunikatów.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

W związku z brakiem możliwości automatycznej weryfikacji numeru EORI  dla podmiotów z terenu UE spowodowanej błędami w komunikacji Systemu SZPROT z Systemem EOS, informujemy, że dla zgłoszeń obsługiwanych w systemach ECS/ICS  kontrola numerów EORI możliwa będzie  wyłącznie w trybie pozasystemowym z wykorzystaniem strony:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation..jsp?Lang=pl

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia uruchomienia usługi e-Klient SC w dniu 29 czerwca 2015 r. o wydanie certyfikatu niekwalifikowanego S.C. należy występować poprzez stronę  www.puesc.gov.pl -> zakładka "moje konto".

Szczegółowe informacje dotyczące usługi e-Klient SC są zawarte w dokumencie "e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" oraz w "Instrukcji PDR - okres przejściowy" opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce cło->eKlient SC.

Jedynie w przypadku problemów z uzyskaniem certyfikatu niekwalifikowanego SC możliwe jest wystąpienie o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych do CBTD w IC w Krakowie. Termin jego ważności wynosi 6 miesięcy od daty wydania.

 

Informujemy, że przywrócona została automatyczna walidacja numerów EORI  dla podmiotów z terenu UE oraz nowych polskich dla zgłoszeń obsługiwanych w systemach CELINA i ECS/ICS.