Całodobowe Centrum Help–Desk e-Zefir dla podmiotów zewnętrznych

Dane kontaktowe:

 • Nr. telefonu infolinii:33–483–20–55
 • Nr. faksu:33–483–20–55
 • Adres e-mail:e-zefir@helpdesk.mofnet.gov.pl
 • Adres:

  Izba Celna w Katowicach,
  Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK,
  ul. Bielska 47a, 43-400 Cieszyn.

Przed zadaniem pytania do Help-Desku prosimy o zapoznanie się z „FAQ”

Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami — e-Zefir

Aktualności, informacje …

Witamy

Witamy na stronie systemu e-Zefir pozwalającego komunikować się podatnikom podatku akcyzowego i podatku od gier z Urzędem Celnym drogą elektroniczną za pomocą Internetu.

Informacje o systemie e-Zefir:

System e-Zefir dostępny jest dla podatników od dnia 01.10.2011 r., wszelkie aktualności o systemie i zmianach zachodzących w jego funkcjonowaniu będą dostępne na tym serwisie informacyjnym. Pytania odnośnie systemu prosimy kierować do Help-Desku.

Dostępność systemu, komunikaty:

Usługa działa poprawnie.

Komunikaty dla Przedsiębiorców / Podatników:

19.06.2015
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 1 październik 2015 r. planowane jest zastąpienie witryny służącej do przesyłania deklaracji elektronicznych e-Zefir przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC przygotowaną w ramach Programu e-Cło przez Projekt ECIP/SEAP puesc.gov.pl.

Jednocześnie aktualnie obsługujący składane deklaracje w e-Zefirze system ZEFIR zostanie zastąpiony systemem ZEFIR 2.

Poprzez nowy komponent Programu e-Cło ECIP/SEAP za pomocą PUESC będzie możliwe przesyłanie do systemu ZEFIR 2 (ZEFIR 2 zastąpi obecny system ZEFIR) deklaracji elektronicznych dla podatku akcyzowego, podatku od gier hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz informacji o opłacie paliwowej zarówno poprzez interfejs wizualny jak i niewizualny (WebService). Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu ECIP/SEAP znajdują się do pobrania na stronie http://www.e-clo.gov.pl/ecip/seap-pl.

W związku z powyższym publikujemy nową specyfikację komunikatów ZEFIR 2 w celu zaznajomienia się przez użytkowników i analizy ewentualnych zmian w wykorzystywanych aplikacjach - Specyfikacja komunikatów XML Systemu ZEFIR 2.

Specyfikacja ta jest również dostępna na stronie http://www.e-clo.gov.pl/pl/zefir2.

Jednocześnie informujemy, iż z początkiem lipca 2015 r. uruchamiamy działania mające na celu wdrożenie jednego okienka rozliczeniowego – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu e-Cło http://www.e-clo.gov.pl.

Prosimy o śledzenie aktualności niniejszej strony, gdyż będą tu publikowane kolejne informacje przydatne dla użytkowników aktualnego e-Zefira.

15.05.2015
Zmiany w Aplikacji Sofa

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 maja 2015, zgodnie z którym nastąpiła z dniem 15 maja 2015 r. likwidacja Urzędu Celnego w Nowym Targu uprzejmie informujemy:

Podatnicy, który rozliczali się przed ww. datą w Urzędzie Celnym w Nowym Targu będą rozliczać się odpowiednio zgodnie z właściwością miejscową w Urzędzie Celnym w Krakowie lub Urzędzie Celnym w Nowym Sączu:
 • Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie - powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków
 • Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu - powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, nowotarski - gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. poz. 645).

W związku z powyższym została zaktualizowana Aplikacja SOFA, tj. usunięto Urząd Celny w Nowym Targu, z listy jednostek do których można składać deklaracje.

W szczególności zmianie uległy następujące moduły Aplikacji SOFA:
Komunikat do pobrania w formacie PDF

02.02.2015
Kupiłeś samochód w kraju Unii Europejskiej załatw formalności w E-URZĘDZIE bez wychodzenia z domu.
Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną opisującą poszczególne kroki od wysłania w formie elektronicznej deklaracji AKCU po moment pobrania Elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy stanowiącego podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju bez wychodzenia z domu - Broszura informacyjna.

14.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się informacjami zawartymi w broszurze informacyjnej dot. szczegółowych informacji odnośnie zasad składania deklaracji dla podatku akcyzowego podpisywanych przychodem składanych w 2015 roku - Instrukcja składania deklaracji podpisywanych przychodem w 2015 roku.

31.12.2014
Szanowni Państwo,
Przy pobraniu Elektronicznego Potwierdzenia Zapłaty Akcyzy proszę pamiętać, że: numer VIN ma 17-cie znaków i nie zawiera liter: "I", "O", "Q" oraz znaków specjalnych tj. myślnik, gwiazdka (*).
Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 9 do Obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322).

18.12.2014
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się informacjami zawartymi w broszurze informacyjnej dot. najczęściej zadawanych pytań przez podatników dot. elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo - Broszura informacyjna.

08.12.2014
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od 9 grudnia br. możliwe będzie uzyskanie bezpośrednio ze strony internetowej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo.
Dokument taki stanowi podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Nowa usługa będzie dostępna dla każdego, na stronie internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar.
Wchodząc na tę stronę zainteresowana osoba może w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – plik ten pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numeru VIN pojazdu lub numeru UPO złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U.
Pobrane/wydrukowane potwierdzenie będzie stanowiło podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Warunkiem skorzystania z powyższego udogodnienia jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.
Więcej informacji dot. Elektronicznego Potwierdzenia Zapłaty Akcyzy na stronie e-Zefir znajduje się w broszurze informacyjnej - Broszura informacyjna.

Nowy wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 1676) - Nowy wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

30.12.2013
Szanowni Państwo,
W związku z przygotowaniem ułatwień dla podatników polegających na możliwości składania deklaracji dla podatku akcyzowego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu danych autoryzujących poprzez przychód z zeznania rocznego, tak jak przy składaniu zeznań rocznych np. PIT-37, informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnik będący osobą fizyczną będzie mógł złożyć w formie elektronicznej deklaracje akcyzowe tj. AKC-U, AKC-EN, AKC-ST/STn, AKC-P, AKC-PA, AKC-WG, AKC-WW, AKC-4/4zo, INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K oraz ZPNW bez posiadania certyfikatu podpisu elektronicznego kwalifikowanego.
Szczegółowa informacja odnośnie zasad składania deklaracji dla podatku akcyzowego podpisywanych przychodem składanych w 2015 roku - Instrukcja składania deklaracji podpisywanych przychodem w 2015 roku.

Informacje o zmianach:

19.02.2014
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dostępne są do pobrania wraz z dokumentacją zaktualizowane wersje specyfikacji XML dla podmiotów w zakresie elektronicznej obsługi deklaracji dla podatku akcyzowego.
  Specyfikacje XML:
  1. AKCBASE-XML-SPEC_v3r3_20140204 - Specyfikacja bazowa dla obsługi deklaracji akcyzowych, od gier oraz wydobycia kopalin,
  2. AKCWG-XML-SPEC_v2r0_20140204 - Specyfikacja AKCWG dla obsługi deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych,
Zawsze aktualne wersje specyfikacji wraz dokumentacją można pobrać ze strony portalu: Do pobrania › Schematy.