Całodobowe Centrum Help–Desk e-Zefir dla podmiotów zewnętrznych

Dane kontaktowe:

 • Nr. telefonu infolinii:33–483–20–55
 • Nr. faksu:33–483–20–55
 • Adres e-mail:e-zefir@helpdesk.mofnet.gov.pl
 • Adres:

  Izba Celna w Katowicach,
  Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK,
  ul. Bielska 47a, 43-400 Cieszyn.

Przed zadaniem pytania do Help-Desku prosimy o zapoznanie się z „FAQ”

Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami — e-Zefir

Aktualności, informacje …

Witamy

Witamy na stronie systemu e-Zefir pozwalającego komunikować się podatnikom podatku akcyzowego i podatku od gier z Urzędem Celnym drogą elektroniczną za pomocą Internetu.

Informacje o systemie e-Zefir:

System e-Zefir dostępny jest dla podatników od dnia 01.10.2011 r., wszelkie aktualności o systemie i zmianach zachodzących w jego funkcjonowaniu będą dostępne na tym serwisie informacyjnym. Pytania odnośnie systemu prosimy kierować do Help-Desku.

Dostępność systemu, komunikaty:

Usługa działa poprawnie.

Komunikaty dla Przedsiębiorców / Podatników:

08.10.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na stronie https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar znajduje się archiwalna baza potwierdzeń zapłaty akcyzy, która zawiera dane do deklaracji złożonych do 30 września 2015 r.

16.09.2015 - Bardzo ważne
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. do godz. 7.00 jest zaplanowana przerwa w elektronicznej usłudze deklaracji, pobierania aktualnych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych oraz obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych.

Mając na uwadze zbliżający się termin centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesne wygaszenie Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2, Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej informację dotyczącą wpływu przedmiotowej zmiany na obsługę deklaracji podatkowych, elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz nowymi usługami: obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych/sprzedaż banderol legalizacyjnych, informacji o stanie rozliczenia/zadłużenia.

Ze względu na ilość migrowanych danych zakłada się, że proces migracji danych z systemu ZEFIR do systemu ZEFIR2 rozpocznie się o godz. 24.00 dnia 30.09.2015r. a zakończy o godz. 7.00 dnia 7.10.2015r.

W tym czasie żadne operacje nie będą mogły być rejestrowane ani w systemie wygaszanym, ani w systemie uruchamianym.

Uruchomienie systemu ZEFIR2 pociąga za sobą także uruchomienie usługi e-ZEFIR na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC – www.puesc.gov.pl). Ze względu na występujące powiązania usługa ta będzie dostępna od godz. 7.00 dnia 07.10.2015r. PUESC będzie umożliwiał obsługę: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, od gier : POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1, od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP, informacja w sprawie opłaty paliwowej.
 • Przesyłanie elektronicznych deklaracji akcyzowych 01-10.2015-7.10.2015: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, od gier : POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1, od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP, informacja w sprawie opłaty paliwowej
W przypadku, konieczności dochowania terminu do złożenia deklaracji należy złożyć deklarację w formie papierowej do właściwego urzędu celnego lub nadać w placówce Poczty Polskiej. Deklaracje te zostaną obsłużone w systemie niezwłocznie po zakończeniu migracji i produkcyjnym uruchomieniu systemu ZEFIR 2 w dniu 7.10.2015r.
 • Potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych
Pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w okresie od 01.09.2015 do 06.10.2015 r. będzie możliwe na stronie internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar jednakże ostatnie zasilenie danymi nastąpi dnia 01.10.2015 r.

Od 07.10.2015 r. pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych będzie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC pod adresem www.puesc.gov.pl
 • Wnioski o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych
W okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. nie będzie możliwości obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o uwzględnienie zwiększonego zapotrzebowania na znaki akcyzy we wnioskach składanych w miesiącu wrześniu. Ostanie wydanie banderol ze skarbców urzędów celnych będzie możliwe w dniu 30.09.2015 r.
PWPW będzie obsługiwać w okresie od 01.10.2015 r. do 07.10.2015 r. wszystkie upoważnienia do odbioru banderol wydane przez urzędy celne do dnia 30.09.2015 r.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, w przypadku, gdyby zaistniała konieczność uszczegółowienia/uzupełnienia informacji w przedmiotowym zakresie związanym z uruchomieniem ZEFIR2, będziemy Państwa na bieżąco informować w kolejnych komunikatach/newsletterach.

Komunikat do pobrania w formacie PDF

16.09.2015 - Bardzo ważne
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 października 2015 r. usługa e-ZEFIR będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) w zakresie składania: deklaracji elektronicznych, wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz pobierania elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesnym wygaszeniu Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2, wraz z usługą e-ZEFIR na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) w zakresie obsługi deklaracji podatkowych, elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i nowymi usługami: obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych/sprzedaż banderol legalizacyjnych, informacji o stanie rozliczenia/zadłużenia.

Ze względu na ilość migrowanych danych zakłada się, że proces migracji danych z systemu ZEFIR do systemu ZEFIR2 rozpocznie się o godz. 24.00 dnia 30.09.2015r. a zakończy o godz. 7.00 dnia 7.10.2015r.

W dniu 7 października 2015 r. o godz. 7.00 usługa e-ZEFIR będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC w zakresie:

- Elektronicznej obsługi deklaracji (poprzez rekomendowane kanały komunikacji tj. interfejs wizualny i Web Service):
 • akcyzowych: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
 • od gier : POG-4, POG-5, GHD-1,
 • od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP,
 • informacji w sprawie opłaty paliwowej
- Elektronicznej obsługi wniosków oraz zapytań o stan rozliczeń:
 • wniosku o wydanie banderol lub sprzedaż banderol legalizacyjnych (WNIBAN),
 • zapytania o aktualne saldo rozliczeń należności celnych i podatkowych (ROZK)
- Elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych (PZASREQ)

W celu skorzystania z ww. usług należy założyć konto na stronie internetowej puesc.gov.pl (zakładka w prawym górnym rogu strony - „utwórz konto”).

Ze względu na szeroki zakres usług, utworzone zostały dwa poziomy dostępu dla Użytkowników Portalu PUESC:

Poziom podstawowy dostępu dedykowany przede wszystkim osobom fizycznym, które najczęściej komunikują się i przesyłają dokumenty we własnym imieniu na własną rzecz. Jest to poziom wystarczający do złożenia deklaracji, wniosków i pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych.

Poziom zaawansowany dostępu dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu świadczonych usług tj. właścicielom firm, pełnomocnikom, pracownikom agencji celnych i biur rachunkowych, działającym na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu. Na tym poziomie jest możliwe powiązanie firmy/przedsiębiorcy/osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z pełnomocnikami wg nadanych im uprawnień.

Szczegółowa instrukcja w zakresie rejestracji jest dostępna pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=k26nr2wQkdm4-svmk+QmVc2Z.undefined

Komunikat do pobrania w formacie PDF

19.06.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od 1 październik 2015 r. planowane jest zastąpienie witryny służącej do przesyłania deklaracji elektronicznych e-Zefir przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC przygotowaną w ramach Programu e-Cło przez Projekt ECIP/SEAP puesc.gov.pl.

Jednocześnie aktualnie obsługujący składane deklaracje w e-Zefirze system ZEFIR zostanie zastąpiony systemem ZEFIR 2.

Poprzez nowy komponent Programu e-Cło ECIP/SEAP za pomocą PUESC będzie możliwe przesyłanie do systemu ZEFIR 2 (ZEFIR 2 zastąpi obecny system ZEFIR) deklaracji elektronicznych dla podatku akcyzowego, podatku od gier hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz informacji o opłacie paliwowej zarówno poprzez interfejs wizualny jak i niewizualny (WebService). Wstępne informacje o specyfikacji publicznej XML systemu ECIP/SEAP znajdują się do pobrania na stronie http://www.e-clo.gov.pl/ecip/seap-pl.

W związku z powyższym publikujemy nową specyfikację komunikatów ZEFIR 2 w celu zaznajomienia się przez użytkowników i analizy ewentualnych zmian w wykorzystywanych aplikacjach - Specyfikacja komunikatów XML Systemu ZEFIR 2.

Specyfikacja ta jest również dostępna na stronie http://www.e-clo.gov.pl/pl/zefir2.

Jednocześnie informujemy, iż z początkiem lipca 2015 r. uruchamiamy działania mające na celu wdrożenie jednego okienka rozliczeniowego – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu e-Cło http://www.e-clo.gov.pl.

Prosimy o śledzenie aktualności niniejszej strony, gdyż będą tu publikowane kolejne informacje przydatne dla użytkowników aktualnego e-Zefira.

14.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się informacjami zawartymi w broszurze informacyjnej dot. szczegółowych informacji odnośnie zasad składania deklaracji dla podatku akcyzowego podpisywanych przychodem składanych w 2015 roku - Instrukcja składania deklaracji podpisywanych przychodem w 2015 roku.

31.12.2014
Szanowni Państwo,
Przy pobraniu Elektronicznego Potwierdzenia Zapłaty Akcyzy proszę pamiętać, że: numer VIN ma 17-cie znaków i nie zawiera liter: "I", "O", "Q" oraz znaków specjalnych tj. myślnik, gwiazdka (*).
Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 9 do Obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322).

30.12.2013
Szanowni Państwo,
W związku z przygotowaniem ułatwień dla podatników polegających na możliwości składania deklaracji dla podatku akcyzowego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu danych autoryzujących poprzez przychód z zeznania rocznego, tak jak przy składaniu zeznań rocznych np. PIT-37, informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnik będący osobą fizyczną będzie mógł złożyć w formie elektronicznej deklaracje akcyzowe tj. AKC-U, AKC-EN, AKC-ST/STn, AKC-P, AKC-PA, AKC-WG, AKC-WW, AKC-4/4zo, INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K oraz ZPNW bez posiadania certyfikatu podpisu elektronicznego kwalifikowanego.
Szczegółowa informacja odnośnie zasad składania deklaracji dla podatku akcyzowego podpisywanych przychodem składanych w 2015 roku - Instrukcja składania deklaracji podpisywanych przychodem w 2015 roku.