Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2018


 

Nazwa Opis

Z/1/2018

data publikacji:
2018.01.09

 

Informacja dotycząca publikacji nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.17.000 oraz o prac instalacyjnych dla Systemów AES/AIS w dniu 10.01.2018 r. (środa) od godz. 20:00 do godz. 24:00.

Z/2/2018

data publikacji:
2018.01.11

Zaproszenie na konferencję organizowaną w dn. 9-10 lutego w Pekinie przez Światową Organizację Celną oraz Dyrekcję Generalnej Chińskiej Administracji Celnej (GACC) poświęconą e-commerce, First Global Cross-Border E-Commerce Conference.

Z/3/2018

data publikacji:
2018.01.23

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS oraz NCTS2

Z/4/2018

data publikacji:
2018.01.30

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/5/2018

data publikacji:
2018.02.05

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/6/2018

data publikacji:
2018.02.06

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/7/2018

data publikacji:
2018.02.09

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/8/2018

data publikacji:
2018.02.14

Informacje dotyczące:

1) terminu planowanych zmian w środowisku produkcyjnym AES (Z/01/2018) oraz 2) pozwoleń wydanych na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) lub Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (RWKC).

Z/9/2018

data publikacji:
2018.02.16

Informacja dotycząca niedostępności Systemów AES/AIS (planowane prace w Systemie PDR PL_UE).

Z/10/2018

data publikacji:
2018.02.20

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/11/2018

data publikacji:
2018.02.23

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/12/2018

data publikacji:
2018.02.27

Informacja dotycząca zmian w zakresie rozmiaru plików i wiadomości (System e-Załączniki).

Z/13/2018

data publikacji:
2018.02.28

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/14/2018

data publikacji:
2018.03.02

Informacja dot. niedostępności Unijnego Systemu Przedsiębiorców EOS (godz. 12:00 03.03.2018 r. - godz. 00:30 05.03.2018 r.).

Z/15/2018

data publikacji:
2018.03.08

Informacje dotyczące:
• organizacji w dniach 07-19 kwietnia 2018 r. w Paryżu, FORUM OECD poświęconego odpowiedzialnym łańcuchom dostaw w sektorze wydobywczym - "12th Forum on responsible mineral supply chains",
• szkolenia zatytułowanego "Ochrona własności intelektualnej w Chinach", które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. w siedzibie IPH w Krakowie,
• planowanej niedostępności systemu AES/AIS w związku z pracami instalacyjnymi.

Z/16/2018

data publikacji:
2018.03.12

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA.

Z/17/2018

data publikacji:
2018.03.14

Informacja dotycząca zaplanowanych prac instalacyjnych w Systemach AES/AIS.

Z/18/2018

data publikacji:
2018.03.16

Informacja dotycząca sygnalizowanych problemów związanych z otrzymywaniem wiadomości e-mail wysyłanych z PUESC.

Z/19/2018

data publikacji:
2018.03.20

Informacja dotycząca niedostępności System CELINA (22.03.2018 r. 07:00 do godz. 08:00)

Z/20/2018

data publikacji:
2018.03.27

Informacja dotycząca problemów z pobieraniem komunikatów POD i PZC (w Systemie CELINA) w przeglądarkach Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Z/21/2018

data publikacji:
2018.03.27

Komunikat związany z występującymi utrudnieniami przy pobieraniu POD/PZC w Systemie CELINA.

Z/22/2018

data publikacji:
2018.03.30

Informacja w temacie konsultacji publicznych w sprawie powołania do życia nowej instytucji unijnego prawa celnego.

Z/23/2018

data publikacji:
2018.04.05

Komunikat dot. możliwości przeprowadzania testów wersji systemu (w związku z planowanym udostępnieniu w systemie AES oprogramowania zgodnego ze specyfikacją techniczną SXML dla systemu AES w. 1.17.000 oraz interfejsem wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem AES, zwanego dalej interfejsem)

Z/24/2018

data publikacji:
2018.04.10

Informacja dotycząca niedostępności Systemów AES/AIS (12.04.2018 r. 07:00 do godz. 08:00)

Z/25/2018

data publikacji:
2018.04.13

Publikacja nowej wersji specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT

Z/26/2018

data publikacji:
2018.04.20

Publikacja Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/604 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w zakresie przepisów proceduralnych ułatwiających określanie w Unii preferencyjnego pochodzenia towarów.

Z/27/2018

data publikacji:
2018.04.25

Informacja dotycząca przerwy w dostępie do PUESC (05.05.2018r. od godz.8:00 do godz.14:00).

Z/28/2018

data publikacji:
2018.04.26

Informacje dotyczące:
- rekomendacji Ministerstwa Finansów w sprawie składania od 1 maja br. do Systemu AIS/IMPORT zgłoszeń uproszczonych, PWD oraz zgłoszeń uzupełniających do zgłoszeń uproszczonych,
- podjętych działań naprawczych w związku ze zgłaszanymi problemami z dostępem do interaktywnej Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Z/29/2018

data publikacji:
2018.05.02

Informacja dotycząca możliwości wykorzystania od dnia 05 maja 2018 r. Komunikatora BCP dla Systemu AIS/ICS

Z/30/2018

data publikacji:
2018.05.09

1) Przerwa w komunikacji międzynarodowej Systemów AES, AIS, NCTS2, EMCS PL2 i OSOZ2 (11 maja br. godz. 20:00 - 24:00),
2) Publikacja Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/671 z dnia 02 maja 2018 r. poddającego rejestracji przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz publikacja Rozporządzenia Wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/640 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzającego uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich.

Z/31/2018

data publikacji:
2018.05.11

Informacja dotycząca możliwości udostępnienia z dniem 10 września 2018 r. nowej usługi: e-Status

Z/32/2018

data publikacji:
2018.05.15

Informacja dotycząca nowej usługi e-STATUS

Z/33/2018

data publikacji:
2018.05.17

Informuja dotycząca publikacji Informacji uzupełniającej do "Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES" dedykowanej dla użytkowników zewnętrznych (PUESC - Katalog e-Usług, zakładka dotycząca usługi e-Export)

Z/34/2018

data publikacji:
2018.05.21

Informacja nawiązująca do Newslettera nr Z/08/2018 w sprawie ponownej oceny pozwoleń celnych.

Z/35/2018

data publikacji:
2018.05.22

Informacja dotycząca pblikacji na stronie internetowej MF"Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych" dotycząca zmian w zakresie m. in. zasad wypełniania zgłoszeń wywozowych, zgłoszeń w procedurach specjalnych związanych z audytowaniem zabezpieczenia, kodów preferencji, kodów powiązań procedur.

Z/36/2018

data publikacji:
2018.05.24

Publikacja klauzuli informacyjnej dla użytkowników portalu PUESC/SEAP w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Z/37/2018

data publikacji:
2018.05.25

Informacja dotycząca zaplanowanej przerwy technicznej w dniu 30 maja br. w zakresie Systemów AIS/IMPORT oraz AIS/ICS.

Z/38/2018

data publikacji:
2018.05.28

Informacje dotyczące awarii sieci LAN CIRF w Radomiu (niedostępność Systemów AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/INTRASTAT, AES, ZEFIR2, NCTS2, OSOZ2) oraz planowanej niedostępności Systemów AES, AIS w dniu 04 czerwca 2018 r.

Z/39/2018

data publikacji:
2018.05.29

Informacja dotycząca ujednolicenia sposobu realizacji usług wsparcia I-szej linii Help Desk (z dniem 01.06.2018 r. ulegają zmianie zasady współpracy w zakresie wsparcia I-szej linii Help Desk dla Systemu CELINA oraz komponentów współpracujących z tym systemem).

Z/40/2018

data publikacji:
2018.05.30

Informacja uzupełniająca do Newslettera nr Z/22/2018 z dnia 30.03.2018 r. dotyczącego trwających konsultacji publicznych w sprawie powołania do życia nowej instytucji unijnego prawa celnego - wiążącej informacji w zakresie wartości celnej (Binding Value Information - BVI).

Z/41/2018

data publikacji:
2018.06.07

Publikacja wzoru oświadczenia dot. spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 7a-7e, art. 33a ust. 2 ustawy o VAT oraz w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz informacja w zakresie organu właściwego do jego złożenia.

Z/42/2018

data publikacji:
2018.06.15

Informacja dotycząca przygotowanej przez Komisję Europejską (KE) ankiety skierowanej do unijnych eksporterów (cel: zebranie informacji, o kwestiach mających wpływ na korzystanie z preferencji w ramach umów o wolnym handlu (FTAs), w kontekście reguł pochodzenia).

Z/43/2018

data publikacji:
2018.06.16

Informacja dotycząca planowanej niedostępności Systemów: AES, AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/INTRASTAT (19.06.2018 r. - wtorek, od godz. 06:30 do godz. 08:00).

Z/44/2018

data publikacji:
2018.06.18

Informacja dotycząca usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 137 ustawy z dn. 05 września 2016 r. Dz.U.2016, poz. 1579).

Z/45/2018

data publikacji:
2018.06.22

Informacje uzupełniejące do newsletterów nr:
- Z/28/2018 (dot. AIS/IMPORT),
- Z/31/2018 (dot. wdrożenia w Krajowej Administracji Skarbowej nowej usługi e-Status),
- Z/44/2018 (dot. usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej),
oraz informację dotyczącą planowanej przerwy technicznej Systemu AES w dniu 25.06.2018 r.

Z/46/2018

data publikacji:
2018.06.27

Informacja uzupełniająca do newslettera nr Z/35/2018 z dnia 22 maja br. (zasady obliczania wartości statystycznej w zgłoszeniu celnym wywozowym)

Z/47/2018

data publikacji:
2018.06.28

Informacje dotyczące:
- ułatwienia realizacji trybu wynikającego z art. 33a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług,
- publikacji Instrukcji e-Klient wersja 0.5 z dnia 20.06.2018r.

Z/48/2018

data publikacji:
2018.07.16

Informacje dotyczące uruchomionego interfejsu AES-NCTS2 oraz jutrzejszej przerwy w dostępie do Systemów: AES, AIS/ICS, AIS/IMPORT i AIS/INTRASTAT.

Z/49/2018

data publikacji:
2018.07.18

Informacja dotycząca wdrożenia w kwietniu br. przez Republikę Turcji, elektronicznego systemu potwierdzania świadectw (A.TR, EUR.1, EUR-MED).

Z/50/2018

data publikacji:
2018.07.19

Informacje dotyczące:
- udostępnienia Instrukcji wypełniania zgłoszeń składanych do Systemu AIS/IMPORT w. 1.1 z dnia 18 lipca 2018 r.,
- publikacji nowej wersji Informacji uzupełniającej do "Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES" dla użytkowników usługi e- Status.

Z/51/2018

data publikacji:
2018.07.20

Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28.04.2016 r.

Z/52/2018

data publikacji:
2018.07.24

Informacja dotycząca zaplanowanych prac serwisowych (od godziny 22:00 w dniu 25 lipca 2018 r. do godz. 24:00 w dniu 25 lipca 2018 r.) -  przerwa techniczna w działaniu Systemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE.

Z/53/2018

data publikacji:
2018.07.31

Informacje dotyczące rejestracji lub aktualizacji powiązań podmiotu z reprezentantem w usłudze e-Klient (nawiązanie do newslettera nr Z/45/2018) oraz planowanej na dzień 02 sierpnia br. krótkotrwałej niedostępności systemów: AES/ECS, AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/INTRASTAT, NCTS2.

Z/54/2018

data publikacji:
2018.08.21

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów pochodzących z niektórych państw trzecich.

Z/55/2018

data publikacji:
2018.08.22

Informacja o udostępnieniu na stronie internetowej, materiału pt. "Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie monitorowania zabezpieczenia w drodze audytu".

Z/56/2018

data publikacji:
2018.08.23

Informacja dotycząca udostępnienia z dniem 10 września br. nowej usługi "e-Status".

Z/57/2018

data publikacji:
2018.08.24

Dodatkowe wyjaśnienia porządkujące nomenklaturę poszczególnych podsystemów, wyodrębnionych komponentów będących częścią składową systemów AES i AIS, które to systemy realizują kilka e-Usług w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

Z/58/2018

data publikacji:
2018.08.24

Informacja dotycząca czasowego wyłączenia wniosku P014 (pozwolenie na zabezpieczenie generalne dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC).

Z/59/2018

data publikacji:
2018.08.27

Informacja dotycząca planowanej niedostępności Systemu AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (28.08.2018 r. - wtorek, od godz. 07:00 do godz. 09:00).

Z/60/2018

data publikacji:
2018.08.29

Informacja dot. publikacji  nowej wersji Instrukcji e-Klient (Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo - Celnego wersja 0.6 z dnia 27.08.2018 r.).

Z/61/2018

data publikacji:
2018.09.03

W związku z sygnałami dotyczącymi problemów ze składaniem do systemu AIS/IMPORT zgłoszeń uzupełniających do wpisów do rejestrów zgłaszających dokonanych przed dniem 29 sierpnia 2018 r. z powodu zablokowania w słowniku 087 kodu informacji dodatkowej 070P (słownik opublikowany na PUESC), Ministerstwo Finansów przesyła w załączeniu stosowne wyjaśnienie.

Z/62/2018

data publikacji:
2018.09.05

Publikacja nowej wersji specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES w. 1.18

Z/63/2018

data publikacji:
2018.09.11

Informacja o udostępnieniu na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc, materiału informacyjnego "Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie trybu postępowania z towarami przebywającymi w składzie celnym po ponownej ocenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego".

Z/64/2018

data publikacji:
2018.09.12

Informacje dotyczące:
- wejścia w życie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.  poz. 1654 z 28 sierpnia 2018 r.),
- konieczności dokonania rejestracji lub aktualizacji powiązań podmiotu z reprezentantem w usłudze e-Klient (w związku z planowanym na dzień 31.10.2018r. wygaszeniem systemu CELINA i przejściem na pełną obsługę zgłoszeń importowych w systemie AIS/IMPORT),
- czasowej niedostępności portalu PUESC (13.09.2018 r. od godz.5:30 do godz.6:30).

Z/65/2018

data publikacji:
2018.09.21

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (24.09.2018 r. tj. poniedziałek od godz. 06:00 do godz. 08:00)

Z/66/2018

data publikacji:
2018.09.26

Informacja dotycząca planowanej niedostępności Systemu AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (28.09.2018 r. - wtorek, od godz. 06:45 do godz. 07:45)

Z/67/2018

data publikacji:
2018.10.01

Informacja dotycząca dostosowania Systemu Decyzje Celne (Customs Decisions System - CDS) do wymogów wynikających z Unijnego Kodeksu Celnego i rozszerzenia jego funkcjonalności o proces wydawania
pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego w procedurze tranzytu

Z/68/2018

data publikacji:
2018.10.03

Informacje dotyczące:
- udostępnienia od dnia 8 października 2018 r. równoległego do SEAP kanału komunikacyjnego AES/KOMUNIKATOR BCP dla potrzeb wysyłania komunikatów do systemu AIS/IMPORT,
- zaplanowanej na piątek niedostępności Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT.

Z/69/2018

data publikacji:
2018.10.09

Informacja dotycząca planowanej niedostępności System CELINA (22.03.2018 r. 07:00 do godz. 08:00)

Z/70/2018

data publikacji:
2018.10.11

Informacja dotycząca zmian na środowisku produkcyjnym AES związanych z nową specyfikacją techniczną SXML w. 1.18 (obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.)

Z/71/2018

data publikacji:
2018.10.12

Informacje dotyczące przesunięcia daty wygaszenia systemu CELINA z dnia 31 października 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. (nawiązanie do Newslettera Nr Z/45/2018) oraz planowanej na dzień 15 października 2018 r. (poniedziałek) niedostępności Systemu AIS/IMPORT oraz AIS/ICS

Z/72/2018

data publikacji:
2018.10.12

Informacja dot. trybu postępowania dla zgłoszeń uzupełniających składanych do zgłoszeń uproszczonych oraz do wpisu do rejestru zgłaszającego do procedur uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, w związku z brakiem możliwości saldowania kwoty referencyjnej zabezpieczenia w systemie OSOZ2

Z/73/2018

data publikacji:
2018.10.15

Przypomnienie: w przypadku zgłoszeń celnych realizowanych z zastosowaniem uproszczeń, wnioskowanie o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w systemie AIS/IMPORT jest możliwe w ramach: powiadomienia o przedstawieniu i/lub zgłoszenia uproszczonego

Z/74/2018

data publikacji:
2018.10.22

Informacje dotyczące planowanej niedostępności Systemu CELINA (środa, 24.10.2018 r.) oraz publikacji Zawiadomienia dla przedsiębiorców dotyczące konsekwencji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w kontekście preferencyjnego pochodzenia towarów.

Z/75/2018

data publikacji:
2018.10.24

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (26.10.2018 r. tj. piatek od godz. 06:00 do godz. 07:00)

Z/76/2018

data publikacji:
2018.10.29

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (31.10.2018 r. tj. środa od godz. 06:00 do godz. 07:30)

Z/77/2018

data publikacji:
2018.10.30

Informacje dotyczące:
- terminu wprowadzenia zmian na środowisku produkcyjnym AES związanych z nową specyfikacją techniczną SXML w. 1.18,
- przerwy w dostępie usług na portalu PUESC,
- zmiany terminu niedostępności Systemów AES/AIS pierwotnie planowanej na dzień 31 października br.

Z/78/2018

data publikacji:
2018.10.31

Informacja dotycząca wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28.04.2016 r.

Z/79/2018

data publikacji:
2018.11.09

Informacje dotyczące planowanej niedostępności Systemów AES/AIS oraz zmian na środowisku produkcyjnym AES, związanych z nową specyfikacją techniczną SXML w. 1.18 (newsletter nr Z/77/2018)

Z/80/2018

data publikacji:
2018.11.14

Informacja o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o zmianie wytycznych w sprawie stosowania art. 128, 136 i 347 rozporządzenia wykonawczego do unijnego kodeksu celnego (UKC RW) m.in. w zakresie interpretowania przepisów art. 128 UKC RW w odniesieniu do transakcji sprzedaży zawieranych przez unijne podmioty.

Z/81/2018

data publikacji:
2018.11.16

Informacje dotyczące:
- zmiany sposobu obsługi terminu na dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia w operacjach tranzytowych w systemie NCTS2,
- planowanego uruchomienia interfejsu pomiędzy systemem AIS/IMPORT a systemem EMCS PL2 (01 grudnia br.), dotyczącego zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu z jednoczesnym zastosowaniem procedury zawieszonego poboru akcyzy.

Z/82/2018

data publikacji:
2018.11.21

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca przesunięcia daty pełnego wygaszenia systemu CELINA

Z/83/2018

data publikacji:
2018.11.26

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemu AES/ECS2 oraz usługi AES/STATUS (28.11.2018 r. tj. środa od godz. 06:45 do godz. 07:15)

Z/84/2018

data publikacji:
2018.11.27

Informacja dot. usługi e-Klient - w związku ze zbliżającym się terminem wygaszenia systemu CELINA i przejścia na wyłączną obsługę zgłoszeń przywozowych w systemie AIS/IMPORT

Z/85/2018

data publikacji:
2018.11.28

Informacja dot. publikacji na stronie internetowej MF w zakładce Cło/Informacje dla przedsiębiorców/Procedura uproszczona/Wytyczne i instrukcje - została opublikowana  wersja. 1.05 "Wytycznych  w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania"

Z/86/2018

data publikacji:
2018.11.29

Informacja dot. włączenia na gruncie AES/ECS2 walidacji reprezentacji (uruchomienie reguł walidacyjnych R314 oraz R315) w związku z wygaszeniem systemu CELINA i przejęciem całości obsługi przez AIS/IMPORT

Z/87/2018

data publikacji:
2018.12.11

Informacja dot. planowanej niedostępności: Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT (13.12.2018 r. tj. czwartek od godz. 06:30 do godz. 07:30)

Z/88/2018

data publikacji:
2018.12.13

Informacja dotycząca opracowanej przez Komisję Europejską ankiety konsultacyjnej dotyczącej środowiska jednego okienka (Single Window) w dziedzinie ceł

Z/89/2018

data publikacji:
2018.12.14

Wyjaśnienia w związku z pytaniami dotyczącymi zasad wygaszania systemu CELINA i przechodzenia na wyłączną obsługę komunikatów w systemie AIS/IMPORT

Z/90/2018

data publikacji:
2018.12.17

Informacje dotyczące:

1) trybu postępowania przy rozliczaniu spełnienia przez podatnika warunku wynikającego z art. 33a ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku, gdy zgłoszenia celne w danym okresie rozliczeniowym zostały dokonane w systemie AIS/IMPORT i systemie CELINA,

2) publikacji nowej wersji specyfikacji publicznej XML systemu AIS/IMPORT

Z/91/2018

data publikacji:
2018.12.18

Informacja, dot. podpisania w dniu 9 listopada 2018 r. Przez Ministra Finansów obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Z/92/2018

data publikacji:
2018.12.20

Informacja dot. prowadzonych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP od godz. 00:00 do godz. 02:00 oraz AIS/IMPORT, AIS/ICS oraz AIS/INTRASTAT od godz. 00:00 do godz. 04:00 (piątek 28.12.2018 r.)

Z/93/2018

data publikacji:
2018.12.21

Informacje dotyczące udostępnienia Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych - AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 wersja 2.0 z dnia 20.12.2018 r. oraz Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych wersja 1.17 z dnia 21.12.2018 r.

Z/94/2018

data publikacji:
2018.12.27

Informacja dot. prowadzonych prac administracyjnych na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS oraz AIS/INTRASTAT od godz. 20:00 do godz. 21:30 (czwartek 28.12.2018 r.)

Z/95/2018

data publikacji:
2018.12.31

Informacje dotyczące:
1. wprowadzenia nowego opisu dla kodu 073V w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych - AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 wersja 2.0,
2. publikacji nowej wersji dokumentu "AIS/IMPORT Informator dla podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne realizowane drogą elektroniczną" wersja 1.01,
3. wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. większości przepisów z dnia 09 listopada br. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.