Strona startowa Do pobrania Newsletter rok 2019

Nazwa Opis

Z/01/2019

data publikacji:
2019.01.02

Informacja uzupełniającą do biuletynu nr Z/95/2018 z dnia 31.12.2018 r. (dotyczącej nowego opisu i zasad stosowania kodu 073V)

Z/02/2019

data publikacji:
2019.01.04

Informacje dotyczące:
1) przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. dezaktywacji wewnętrznych oddziałów satelickich w bazie CS/RD,
2) zaplanowanej przerwy w dostępności do e-usług wymienionych dalej w biuletynie,
- publikacji „Wytycznych  w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC” (wersja. 1.07),
3) konieczności wprowadzenia zmian podczas dokonywania formalności celnych przy wprowadzaniu towarów do magazynu czasowego składowania oraz przy obejmowaniu towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, w przypadkach, kiedy operacje te następują po zakończeniu procedury tranzytu przez upoważnionego odbiorcę,
4) publikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią.

Z/03/2019

data publikacji:
2019.01.07

Uszczegółowienie zasad okresu przejściowego dla AIS/IMPORT związanego z wygaszaniem systemu CELINA