Strona startowa Do pobrania

  1. Specyfikacja Techniczna AES XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 1.17(AES_SXML_PL_W_1_17.zip i AES_SXML_EN_W_1_17.zip)
  2. Specyfikacja Techniczna AIS/IMP XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 3.10.100 (AIS_IMP_SXML_PL_EN_3_10_1.zip)
  3. Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
  4. Instrukcja wypełniania deklaracji do czasowego składowania w systemie AIS/IMPORT
  5. Specyfikacja Techniczna AIS/ICS XML w wersji polskiej i angielskiej, wersja 1.07 (pliki AIS_ICS_SXML_PL_1_07.zip i AIS_ICS_SXML_EN_1_07.zip)
  6. Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja polska, w.1.10
  7. Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja angielska, w.1.10
  8. Specyfikacja Techniczna AIS/INT XML wersja polska i angielska, w.1.10 (AIS_INT_SXML_PL_EN_1_10.zip)
 

INSTRUKCJE I PROCEDURY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH