Strona startowa Komunikaty Wdrożenie bezpapierowej


Ministerstwo Finansów przypomina, że od dnia 1 lipca 2010r. obowiązują także nowe, ujednolicone zasady uzyskiwania dostępu do systemów informatycznych CELINA/ECS/ICS/INTRASTAT i rejestracji w PDR, udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów.
Wdrożenie „bezpapierowej” obsługi zgłoszeń przywozowych w systemie CELINA nie oznacza całkowitego wyparcia z obiegu zgłoszeń celnych składanych w formie pisemnej na formularzach SAD. Do czasu wdrożenia nowych przepisów wspólnotowego prawa celnego (najprawdopodobniej czerwiec 2013r.), które wprowadzą przywozowe zgłoszenie celne w formie elektronicznej jako regułę, zgłoszenia pisemne pozostaną nadal jedną z możliwych form zgłoszenia celnego. Obsługa zgłoszeń dokonywanych bez wykorzystania klucza do bezpiecznej transmisji danych będzie się dokonywała na zasadach dotychczasowych, w szczególności nadal będzie konieczne dodatkowe przedstawienie w organie celnym papierowej formy zgłoszenia. „Instrukcja obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych”.