W przypadku problemów w przesyłaniu powiadomień (PWD2) z wykorzystaniem strony Celina Opus, do momentu ich rozwiązania można stosować procedurę awaryjną zgodnie zapisami zawartymi posiadanych pozwoleniach.