Strona startowa O systemie


System ECS jest systemem wspólnotowym, umożliwiającym wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej. Umożliwia m.in. awizowanie wysyłki towarów do urzędu celnego granicznego i zwrotne informowanie urzędu celnego wywozu o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów przesyłane z urzędu wywozu do zgłaszającego zastępuje kartę 3 SAD i służy jako dokument potwierdzający wywóz towarów dla celów podatku VAT. System zapewnia administracji celnej skuteczne sprawowanie dozoru celnego a eksporterom umożliwia znacznie szybsze udokumentowanie wywozu towarów i zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów.

Wdrożenie ECS w Polsce:

- faza I – od 31 sierpnia 2007 r. pełna obsługa zgłoszenia wywozowego w systemie ECS, od momentu przesłania zgłoszenia wywozowego do przesłaniu do zgłaszającego komunikatu (IE 599) potwierdzającego wyprowadzenie towarów lub informującego o braku zgody na wyprowadzenie
- faza II: od 1 września 2009 r. funkcjonalność ECS została rozbudowana o obsługę zgłoszenia wywozowego (IE515) rozszerzonego o dane bezpieczeństwa i ochrony, obsługę procedury poszukiwawczej w systemie, usprawniającej proces potwierdzania wyprowadzenia towarów z obszaru celnego UE oraz autoryzację i weryfikację numeru EORI oraz statusu AEO w zgłoszeniu celnym o ile zostały one podane w zgłoszeniu. W pierwszym kwartale 2010r. II faza ECS zostanie rozszerzona o obsługę wywozowej deklaracji skróconej, zgłoszenia niekompletnego oraz zgłoszenia uproszczonego.

 

Aby korzystać z systemu ECS zgłaszający (eksporter lub jego przedstawiciel) musi posiadać:

1. aplikację umożliwiającą przesłanie elektronicznego zgłoszenia wywozowego (IE 515) zbudowaną zgodnie ze specyfikacją techniczną XML dla przedsiębiorców

2. klucz do bezpiecznej transmisji danych umożliwiający podpisanie elektronicznego zgłoszenia wywozowego

 

Zgłoszeń celnych do systemu można dokonywać poprzez:

- stronę http://e-clo.pl/ , gdzie znajduje się link do strony ECS lub bezpośrednio: https://www.e-clo.pl/EcsIcsWeb/

- pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- za pomocą interfejsu niewizualnego http://www.e-clo.pl/EcsWebService/FromTrader

specyfikacja WSDL: http://www.e-clo.pl/EcsWebService/FromTrader?wsdl

- na nośniku zewnętrznym, podpisane, kluczem do bezpieczniej transmisji danych

 

Informacje o korzystaniu z systemu ICS

alt pobierz

więcej informacji dostępnych jest na stronie: Ministerstwa Finansów