Strona startowa O systemie


Celem Podsystemu Danych Referencyjnych jest gromadzenie, aktualizacja, eksportowanie i udostępnianie danych referencyjnych dla innych systemów celnych.

Dane referencyjne, obsługiwane przez system to:

  • dane podmiotów i ich reprezentantów;
  • dane elektronicznych certyfikatów podmiotów i reprezentantów (do celów szyfrowania i podpisywania przesyłanych do/z administracji celnej dokumentów);
  • dane o pozwoleniach na uproszczenia, pozwoleniach gospodarczych, pozwoleniach na stosowanie gwarancji generalnej, dane zaświadczeń wydanych przez inne organy niż cło (zaświadczenia obce), dane uprawnień w obsłudze zgłoszeń celnych;
  • dane o polskich i zagranicznych urzędach celnych;
  • dane o miejscach lokalizacji towarów znajdujących się pod kontrolą urzędów celnych;
  • dane o podmiotach potwierdzających przekroczenie granicy innych niż urzędy celne;
  • „słowniki proste” – tj. listy danych typu „kod-wartość” definiujące kody używane w dokumentach celnych;
  • kalendarze czasów pracy urzędów celnych, dni świątecznych i wyjątków w czasach pracy urzędów celnych;
  • tabele kursów walut.

więcej informacji dostępnych jest na stronie: Ministerstwa Finansów