Podsystem Danych Referencyjnych

Witryna, którą oglądasz zawiera informacje o reprezentowanych podmiotach.

Zapoznaj się też z instrukcją PDR.

Kontakt z help desk systemów celnych i inne informacje na stronie głównej e-cło.